Werkwijze

Afhankelijk van de situatie pas ik verschillende methodes of een mix daarvan toe. Enkele methodes die ik toepas zijn 't kindertolken (fluisterkind), regressie en mediumtherapie (voor het verkrijgen van inzicht en diepe transformatie op zielsniveau), aurareading (wat is je grondhouding in het leven en wat of wie belemmert jou om de stappen te zetten) Voor iedereen is er een persoonlijk en een op maat gemaakt behandelplan. De behoefte en urgentie van het moment zijn hierin bepalend. Een consult duurt een uur tenzij vooraf anders besproken.

Waarvoor kun je bij mij  terecht?

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig; voor alles waar je last van hebt! Of dit een gebeurtenis uit het verleden is, een traumatische ervaring, seksueel misbruik, depressies, het gevoel te hebben je leven niet te leven of niet verder te komen. Mijn specialisaties zijn vrouwen begeleiden tijdens en na hun scheiding om inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de scheiding en het leven weer op de rit te krijgen.