• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Werkwijze

Afhankelijk van de situatie pas ik verschillende methodes of een mix daarvan toe. Enkele methodes die ik toepas zijn 't kindertolken (fluisterkind), regressie en mediumtherapie (voor het verkrijgen van inzicht en diepe transformatie op zielsniveau), aurareading (wat is je grondhouding in het leven en wat of wie belemmert jou om de stappen te zetten) Voor iedereen is er een persoonlijk en een op maat gemaakt behandelplan. De behoefte en urgentie van het moment zijn hierin bepalend. Een consult duurt een uur tenzij vooraf anders besproken.

Waarvoor kun je bij mij  terecht?
Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig; voor alles waar je last van hebt! Of dit een gebeurtenis uit het verleden is, een traumatische ervaring, seksueel misbruik, depressies, het gevoel te hebben je leven niet te leven of niet verder te komen. Mijn specialisaties zijn vrouwen begeleiden tijdens en na hun scheiding om inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de scheiding en het leven weer op de rit te krijgen. 

 

Therapeutisch mediumconsult

Bij elk consult wordt gebruik gemaakt van deze vorm. Als therapeut neem ik u mee naar uw verleden om de daar opgedane ervaringen en opgeslagen herinneringen opnieuw te bekijken en indien nodig te transformeren. De gedragingen en patronen die we onbewust elke dag volgen vinden hun oorsprong in de jeugdige ervaringen. Eenmaal getransformeerd bent u bevrijd van de verkramping erop. Voelt u zich niet vrij om te zijn wie u bent dan ligt daar een verkramping die graag losgemaakt wil worden.
De duur van een consult is minimaal een uur en maximaal anderhalf uur De kosten bedragen € 75,00 per uur met een maximum van
€ 112,50 voor een consult van anderhalf uur. Voor bedrijven (factuur) is het exclusief btw.

 

Kindertolkconsult

Verzucht je ook regelmatig dat je graag wilt begrijpen waarom je kind zo boos is? Of waarom het elke nacht wakker wordt (soms gillend) of helemaal niet wil inslapen.  Waarom maakt je kind geen vriendjes of is het zo bang of verlegen?. Alles heeft een oorzaak en een reden. Tijdens het  consult staat het kind centraal. Het verhaal van het kind vertelt iets over jouw leven als ouder en waar je mee worstelt. Een liefdevolle methode waarin met zachtheid wordt gekeken naar de oorsprong van het thema, wordt aangeraakt en getransformeerd zodat de toekomst er anders uit ziet. Wil je zelf meer begrip krijgen en tools om mee te werken dan is deelname aan de kindertolkworkshop ook zeer zinvol en waardevol.

Mediumconsult

Tijdens deze consulten wordt contact gemaakt met overledenen en spirits die ons behulpzaam zullen zijn bij het behandelen van de klacht of het verlichten van de last door bewustwording en inzicht te brengen waarna de transformatie kan plaatsvinden.

Altijd weer een prachtige en intens liefdevolle manier van werken met de spirits.

Emailconsult

Een emailconsult is bedoeld voor ouders die vragen hebben over hun kind. Dit kan gaan over het gedrag van een kind in huis of school, slaapproblemen, woede aanvallen of welk thema dan ook wat de ouder raakt of waar de ouder moeite mee heeft. Tevens geschikt voor problemen op school. Ook kan er uitleg en inzicht gegeven worden over typische kinderproblemen.

Voor het emailconsult dient vooraf te worden betaald. Na betaling en ontvangst van het formulier ontvangt u uiterlijk binnen 3-5 dagen antwoord op uw vraag.

Uw bijdrage voor dit consult is: € 29,00 te voldoen op IBAN: NL37TRIO 0338 9218 34
ten name van Laluna

Ga naar formulier

Telefonisch consult

Voor de gemaakte afspraak dient uw bijdrage van € 29,00 op de rekening te zijn bijgestort. Is de betaling nog niet bijgeschreven op de rekening dan vindt er geen consult plaats. IBAN:  NL37TRIO 0338 9218 34 ten name van LaLuna. Het telefonisch consult duurt een half uur.

Wandelcoach

Gedurende anderhalf uur krijgt u tijdens uw wandeling inzicht in uw probleem, blokkade of vraag.  Na inzicht volgt transformatie. De natuur gaat u daarbij helpen. Een hele prettige manier om met de energie van de natuur bij u zelf te komen. Deze wandelingen heten niet voor niets: Energiewandelingen Lees bij recensies de ervaringen van anderen.